تبلیغات

فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت پيشگيری از اعتياد در خانواده

دانلود فایل پاورپوینت پيشگيری از اعتياد در خانواده ، در حجم 17 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روانشناسی نوجوان

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی نوجوان،در حجم 68 اسلاید قبل ویرایش.

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روان شناسي رشد (1)

دانلود فایل پاورپوینت روان شناسي رشد (1) تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد ،در حجم 189 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رسانه و خشونت

دانلود فایل پاورپوینت رسانه و خشونت،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خشم در کودکان

دانلود فایل پاورپوینت بررسی خشم در کودکان و راهکارهای کنترل، در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت یادگیری عمیق

دانلود فایل پاورپوینت یادگیری عمیق،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت كاربردهای روانشناسی در ورزش

دانلود فایل پاورپوینت كاربردهای روانشناسی در ورزش ، در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت APAچیست؟

دانلود فایل پاورپوینت APAچیست؟ ، در حجم 125 اسلاید قابل ویرایش .

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت یادگیری

دانلود فایل پاورپوینت اصول یادگیری،در حجم 80 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل