فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

جزوه آمار و احتمال - 57 صفحه - pdf

باجزئیات کامل ، همراه با حل تمرین ومثال در هرقسمت - 57 صفحه - pdf

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت آمار

قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار وزن 50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو

پروژه آمار وزن 50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار بیماری هپاتیت

پروژه آمار بیماری هپاتیت

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار عملكرد گمرك ايران

پروژه آمار عملكرد گمرك ايران

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار استفاده از اینترنت و اینترانت و کاربرد آن در كتابخانه ها

پروژه آمار استفاده از اینترنت و اینترانت و کاربرد آن در كتابخانه ها

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار ارزشيابي كاركنان مدارس

پروژه آمار ارزشيابي كاركنان مدارس

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی

پروژه آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان برج سازی و ساختمان سازی

پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان برج سازی و ساختمان سازی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی