فایل های دسته بندی داستانی - صفحه 1

بار دیگر، نادر | زندگی نامه شهید نادر مهدوی

خلاصه نویسی کتاب زندگی نامه شهید نادر مهدوی 26 صفحه نویسنده : سید قاسم یاحسینی

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زندگی نامه داستانی رئیس علی دلواری - نبرد رئیس علی

خلاصه نویسی کتاب نبرد رئیس علی در 26 صفحه نویسنده: بهمن پگاه راد

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دو سال زندگی در حوزه_فصل اول

طلبه بودم ؛ وقتی طلبه نبودم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان ماجرای گل و فیل

نام داستان: ماجرای گل و فیل نوشته ای از داستان: روزی از روز ها یک فیلی از کنار یک گلی صورتی رد می شود و بوی گل را استشمام می کند و می گوید چه بوی خوبی است... تعداد صفحات: 1

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان قطع درخت

نام داستان: قطع درخت نوشته ای از داستان: روزی روزگاری یک خانه ای که در کنارش یک مزرعه ای سر سبز بود درون این مزرعه یک درخت بزرگی وجود داشت... تعداد صفحات: 1

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان داستان قایقی پر از گل بروی آب دریا

نام داستان: قایقی پر از گل بروی آب دریانوشته ای از داستان: زن و مردی در جنگلی زندگی می کردند و بعد از مدتی این زنه بچه دار می شود و یک پسر رو به دنیا می آورد که نام او را هابن می گذارند...تعداد صفحات: 1

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان عاشقی در نگاه اول

نام داستان: عاشقی در نگاه اول نوشته ای از داستان: داستان از جایی شروع می شود که یک پسری در ایام خاص به مکان تفریحی می رود و در آن مکان سرگرم شود... تعداد صفحات: 2

قیمت : 1,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داستان دو برادر با یک کفش

نام داستان: دو برادر با یک کفش نوشته ای از داستان: روزی روزگاری دو برادر فقیر به نام رندین و برلین در یک خانه ای ساده زندگی می کردند و به دلیل بی پولی هنگامی که رندین از مدرسه می آمد زود کفش هایش را در می آوُرد و به برادرش برلین می داد و برلین نیز...

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی